Таблиця 5.16. Дані про виявлені порушення законодавства з охорони водних живих ресурсів у 2009 році

^ Таблиця 5.16. Дані про виявлені порушення законодавства з охорони водних живих ресурсів у 2009 році

№ з/п

Назва підрозділу

Штатна чисельність інспекторів

Кількість проведених рейдів

Викрито порушень

Кількість порушників

Складено безхазяйних актів

Категорії порушників

Всього

За ч. 3 ст. 85 КУпАП

За ч. 4 ст. 85 КУпАП

За ст. 85-1 КУпАП

За ст. 88-1КУпАП

За ст. ст. 50, 86-1,91-2,

188-5, 85 ч.5 КУпАП

Корис-тувачі ВЖР

Приватні особи

Військово

службовці та працівни-ки МВС

Інші категорії порушників

Спр.

0Чол

Спр.

Чол.

Спр.

Чол.

Спр.

Чол.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Держрибоохорона у Рівненській області

15

614

1092

547

321

-

47

5

920

172

-

-

920

920

-

-

-

-5.3.3. Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України

На території Рівненського природного заповідника охороняється весь природний комплекс з усім його біорізноманіттям, в тому числі і фауністичною складовою. Станом на 1.01.2010 в заповіднику достовірно відмічено перебування 957 видів тварин, з них 676 видів безхребетних та 281 хребетних тварин. Тваринний світ заповідника використовується виключно в наукових цілях, здебільшого з метою інвентаризації та обліку чисельності без вилучення з природи. В окремих випадках проводиться відбір зразків фауни безхребетних тварин з метою подальшого встановлення видової приналежності в камеральних чи лабораторних умовах. У 2009 році кількість зібраних екземплярів безхребетних тварин відповідала погодженим лімітам на відбір таких зразків і становила 300 екземплярів.

Станом на 01.01.2010 на території Рівненського природного заповідника відмічено 217 видів тварин, що підпадають під дію міжнародних договорів України. Серед них – 62 види із Червоної книги України (ІІІ видання 2009 року), 11 – з Європейського червоного списку, 14 – з червоного списку МСОП, 153 – із Додатку 2 Бернської конвенції, 31 – із списку CITES, 53 – із списку AEWA, 7 – із списку EUROBATS.

Стан перебування для більшості видів із зазначених списків на території РПЗ охарактеризовано як стабільний, проте протягом років спостерігається внутрішньопопуляційні коливання чисельності цих видів, але для остаточної оцінки необхідне триваліші та, переважно, спеціалізовані спостереження й дослідження.

Безпосередньо на території Рівненського природного заповідника антропогенний фактор, як головна причина скорочення чисельності раритетних тварин, є фактично відсутній. Проте несанкціоновані та бездумні дії на прилеглих до заповідника територіях здійснюють негативний вплив і на стан середовища в заповіднику.

Такі тварини, як пугач, бородата сова та рись, що занесені до Червоної книги України, постійно страждають від браконьєрства на прилеглих до заповідника територіях. Цим видам притаманна досить велика індивідуальна територія, і тому незаконне вилучення особин на прилеглих та буферних територіях тягне за собою скорочення чисельності, а то й повне зникнення виду на території заповідника. Подібна ситуація є і для глушця, тетерука, орябка, які, окрім браконьєрства на прилеглих територіях, страждають й від зменшення площ стиглих лісів, бездумного ведення суцільно-лісосічних рубок, порушення природного стану токовищ та гніздових стацій. Чисельність наступних видів (кульон великий та очеретянка прудка) скорочується внаслідок зменшення площ боліт (поглиблення меліоративних каналів на периферії території заповідника спричиняє зниження рівня ґрунтових вод та осушення боліт). Жук-олень потерпає внаслідок зменшення площ старих дібров. В заповіднику трапляється надзвичайно рідко. Мідянка є жертвою неосвічених дій місцевого населення, які винищують змію, приймаючи її за отруйну. Всі види рукокрилих потерпають від нестачі місць поселень, зокрема дендрофільні види – від недостачі придатних порожнистих та дуплистих дерев. Чисельність норки європейської, окрім антропогенного фактора (несприятлива водогосподарська діяльність) постійно скорочується через слабку конкурентноздатність з адвентивною норкою американською. Постійного, досить інтенсивного, тиску з приводу браконьєрства та планового відстрілу на суміжних територіях зазнає і вовк (ЄЧС, Берн(ІІ), CITES).


^ Таблиця 5.17. Види фауни Рівненського природного заповідника, які охороняються
2007 рік

2008 рік

2009 рік

Види фауни, занесені до Червоної книги України, од.

36

39

62 (41)*

Види фауни, занесені до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), од.

30 (хр)

30 (хр)

31 (хр)

Види фауни, занесені до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції), од.

145 (хр)

**

145 (хр)

4 (бзхр)

149 (хр)

4 (бсхр)

Види, занесені до додатків Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, CMS), од.

38 (хр)

96 (хр)

96 (хр)

Види, що охороняються відповідно до Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), од.

53

53

53

Види, що охороняються відповідно до Угоди про збереження кажанів в Європі (EUROBATS), од.

5

5

7

Види фауни, занесені до Європейського червоного списку

7 (хр)

4 (хр)

7 (хр)

4 (хр)

7 (хр)

4 (хр

Види фауни, занесені до Червоної книги Міжнародного Союзу Охорони Природи

22 (хр)

3 (бзхр)

22 (хр)

3 (бзхр)

11 (хр)

3 (бзхр)

9509222023108054.html
9509274283207929.html
9509429222979890.html
9509492337927220.html
9509597034686242.html